промеждутък

промеждутък
същ. - разстояние, междина, междувремие, интервал, пауза, антракт
същ. - ограничен период от време, продължителност, времетраене
същ. - ред, смяна, тур

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • антракт — същ. пауза, почивка, междудействие, междучасие, промеждутък, междувремие …   Български синонимен речник

  • аралък — същ. пролука, цепка, пукнатина, отвор, междина, промеждутък, дупка …   Български синонимен речник

  • времетраене — същ. продължителност, срок, време, трайност същ. ограничен период от време, промеждутък същ. срок на валидност …   Български синонимен речник

  • интервал — същ. промеждутък, междина, разстояние, дистанция същ. пауза, междувремие, прекъсване същ. отдалеченост, далечина същ. шпация …   Български синонимен речник

  • междина — същ. разстояние, отстояние, среда, промеждутък, интервал, разлика същ. пролука, процеп, отвор, прорез, цепнатина същ. граница, бразда, раздел същ. хлабина, луфт …   Български синонимен речник

  • междувремие — същ. пауза, антракт, интервал, промеждутък, междучасие …   Български синонимен речник

  • ограничен период от време — словосъч. промеждутък, продължителност, времетраене …   Български синонимен речник

  • период — същ. ера, епоха, време, фаза същ. израз, фраза същ. времетраене, промеждутък същ. век същ. цикъл същ. срок същ …   Български синонимен речник

  • продължителност — същ. траене, трайност, време, времетраене същ. дълготрайност, дълговременност, непрекъснатост, непрестанност, нескончаемост, безкрайност, вечност същ. упорство, последователност, непоколебимост, издръжливост същ. срок на валидност същ. ограничен… …   Български синонимен речник

  • пространство — същ. простор, протежение, разстояние, площ, повърхност, плоскост, място, промеждутък същ. местност, област, район същ. дължина, обхват, обсег, ширина, широта …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”